Bir kişinin ölümü sonrasında mirasçılarının kimler olduğu ve kalan mal varlığının kimler arasında ne şekilde paylaştıracağı bazı yasal işlemlerle gerçekleştirilir. Miras Hukuku, bu konuyla ilgilenen hukuk dalıdır.

Kişinin vefatı durumunda bıraktığı miras üzerinde kimlerin ne oranda hak sahibi olduğu, Mirasçılık Belgesi ile belirlenir. Ölüm durumunda miras kendiliğinden mirasçılara intikal eder. Kişilerin bu malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için Mirasçılık Belgesi ile hak sahibi olduğunu ispat etmesi gerekir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

 Mal paylaşımı hukuk alanının en önemli uygulamalarından biri olup Miras Hukuku ile ilgilidir. Ölen ya da mahkeme tarafından gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı mirasçılar arasında paylaştırılır. Eğer kişi tarafından bırakılan bir vasiyetname varsa, vasiyetinde belirttiği hususlar dikkate alınır. Ancak vasiyetname bırakmamışsa, kalan mal varlığı tümüyle mirasçılar arasında paylaştırılır. Ancak paylaşımın nasıl yapılacağı, mirastan kimin ne kadar pay alacağının belirlenmesi için Mirasçılık Belgesi çıkarılması gerekir.

Miras Hukuku kapsamında çıkarılan belge ile mirasçılık sıfatı ispatlanan kişiler arasında mal paylaşımı yapılır.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Mirastan kimin ne kadar pay alacağı konusu ile Miras Hukuku ilgilenir. Buna göre mal paylaşımında zümre sistemi uygulanır. Yani;

• Ölen kişinin çocukları, torunları vb. Altsoyu hayattaysa mirası bu kişilere kalır. Üstsoya bu durumda miras intikal etmez.

• Kişinin altsoyundan hayatta olan kimse yoksa mirası üstsoyuna kalır. Ölenin anne babası üstsoyudur. Eğer onlar da hayatta değilse kardeşleri ile yeğenleri yasal mirasçı olur.

• Üstsoydan da kimse yoksa mal varlığı üçüncü zümreye yani amca, dayı, hala, teyzelerine intikal eder.

• Ölen kişinin kimsesi yoksa ölenin mirası devlete kalacaktır.

Miras Hukuku hükümlerine göre kişinin eşi herhangi bir zümrede değerlendirilmez. Miras hangi zümre arasında paylaştırılırsa paylaştırılsın eş her durumda yasal olarak mirasçıdır. Mirasçılık belgesi çıkarıp sıfatını ispat etmesi halinde miras paylaşımında eş belirleyici faktördür. Ölenin eşi hayattaysa mirasın dörtte biri onun hakkı olur. Kalanı da yasal mirasçılar arasında eşit şekilde paylaştırılır.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık Belgesi mirasçıların tespit edilmesi için gereken belgedir. Bu belgeyi mirasçılardan herhangi biri alabilir. Ölen kişinin mirasçılarının kim olduğu ve mal paylaşımının nasıl yapılacağı bu belgeyle belirlenir. Veraset ilamı da denilen Mirasçılık Belgesi, noterden ya da sulh hukuk mahkemelerinden alınabilir.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Mirasçılık Belgesi için yasal ya da atanmış mirasçılar başvuru yapabilir. Yasal mirasçılar, kişinin ölümü durumda mal varlığının kendiliğinden intikal edeceği mirasçılardır. Onun haricinde bir de miras bırakan kişinin vasiyetname ile mirasına dahil ettiği atanmış mirasçılar da bulunabilir.

Miras Hukuku kapsamında gereken belgeyi, mirasçılardan sadece birisi bile talep edebilir.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Mirasçılık Belgesi almak kişilerin kendisinin de yapabileceği bir iştir. Ancak karmaşık detayları barındıran süreçte hata yapmamak adına işin uzmanından destek almak her zaman faydalı olacaktır.

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler