Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?

Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR veya KSS), bir şirketin sosyal olarak kendi kendine, paydaşlarına ve halka karşı hesap verebilir olmasına yardımcı olan, kendi kendini düzenleyen bir iş modelidir. Sosyal sorumluluk yeni bir fikir değildir fakat günümüzde çok popüler bir hale gelmiştir. Şirketler, kurumsal vatandaşlık olarak da adlandırılan kurumsal sosyal sorumluluğu uygulayarak, ekonomik, sosyal ve çevresel dahil […]

Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR veya KSS), bir şirketin sosyal olarak kendi kendine, paydaşlarına ve halka karşı hesap verebilir olmasına yardımcı olan, kendi kendini düzenleyen bir iş modelidir. Sosyal sorumluluk yeni bir fikir değildir fakat günümüzde çok popüler bir hale gelmiştir. Şirketler, kurumsal vatandaşlık olarak da adlandırılan kurumsal sosyal sorumluluğu uygulayarak, ekonomik, sosyal ve çevresel dahil toplumun tüm yönleri üzerinde sahip oldukları etkinin bilincinde olabilirler. KSS’ye dahil olmak, bir şirketin olağan iş akışı içinde, onlara olumsuz katkıda bulunmak yerine toplumu ve çevreyi iyileştirecek şekilde faaliyet göstermesi anlamına gelmektedir.
Şirketlerin kendilerini destekleyen topluluklara karşı sorumlulukları olduğu düşüncesi o kadar radikal görünmese de, son yıllarda kurum kültürünün ortak bir özelliği haline gelmiştir. Burada, sosyal sorumluluk politikalarının bir işin başarısına nasıl fayda sağlayabileceği üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?Sosyal sorumluluk son yıllarda çok fazla çeken önemli bir kavramdır. Temel olarak, işletmelerin kar için güdüyü, bağlı oldukları topluluklara fayda sağlayan faaliyetler ve eylemlerle dengelemesi gerektiği fikridir. Bu, kendisini çeşitli şekillerde gösterebilir. İşletmeler, çevresel sorumluluklarını (örneğin çevre dostu ürünler tedarik etmek, işyerinde geri dönüşüm ve yenilenebilir enerjileri kullanmak gibi), işgücüne karşı sorumluluklarını (adil ödeme ve sendika temsilciliği gibi) veya topluluk sorumluluklarını (örneğin; yardım fonu toplama ve yerel sebepleri destekleme) gösterebilirler.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) birçok büyük ölçekli işletme ve kuruluşun ortak bir özelliği haline gelmiştir. McDonald’s, Starbucks ve Ben & Jerry’s kadar etkili olan şirketlerin hepsi sosyal sorumluluk fikirlerini şirket felsefelerine dahil etmeye çalışmışlardır. Bu, Adil Ticaret bileşenlerinin kullanılması anlamına gelebilir Ben & Jerry’de olduğu gibi veya McDonald’s franchise’larının sık sık yaptığı gibi, yerel topluluk fon sağlama etkinliklerinde veya eylemlerinde yer almak ve katılmak anlamına gelebilir.
Sosyal sorumluluk teorileri de küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olmaya başlamaktadır. Yeni teknolojiler fon yaratma faaliyetlerini düzenlemeyi, reklam vermeyi ve yürütmeyi kolaylaştırdığından, KOBİ’ler de bir fark yaratabileceklerini tespit etmeye yardımcı olmaktadır. Artık şirketlerin büyük bir pazarlama bütçesine ihtiyacınız yoktur çünkü büyük bir sosyal medya kitlesine erişim ve kararlılık fazlasıyla yeterlidir.

Sosyal Sorumluluğun İş İçin Faydaları

Gün geçtikçe popüleritesi artan sosyal sorumluluğun bir işyeri için birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalardan bazıları şunlardır:

Üst Düzey Yetenekleri Çekmeye Yardımcı Olur

Düzenli olarak, yeni nesil işletme sahiplerinin ve genç profesyonellerin, kariyerlerinden daha kişisel olarak tatmin edici bir şey istediği tartışılmaktadır. Milenyumlar genellikle sosyal olarak bilinçli ve çevrelerindeki topluma bir şeyleri geri vermek için daha istekli oldukları düşünülmektedir. Süreçte kendilerini suçlu hissettiriyorlarsa onlara yüksek yaşam standardı sağlayan bir kariyer istemiyorlardır. Onlara yüksek yaşam standardı sağlayan ve kendilerinden daha az şanslı olanlara yardım eden bir iş beklentileri bulunmaktadır. Sosyal olarak sorumlu profesyoneller olmak istemektedirler. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?Gelecek nesillerdeki parlak kişilikleri çekmek için, franchise şirketleri, Millennials’a franchise olması için çok iyi nedenler sağlamak zorunda kalacaklardır bu anlamda, sadece finansal teşvikler yeterli değildir. Bu da operasyonel felsefelerinin ve şirket kültürlerinin merkezine sosyal sorumluluk yüklemeleri gerçeği gerçekleşebilmektedir. Eğer franchise’lar gelecekte en üst düzey yetenekleri çekecekse, gelecek nesle topluma değer verdiklerini gösteren kanıtlar sunmaları gerekecektir.

Marka ve İtibar Avantajları Bulunmaktadır

Sosyal olarak sorumlu politikalar izlemenizin nedeni olmasa da, topluma bir şey geri vermenin, hayırsever bağışlarda bulunmanın veya sıkı etik kurallara göre çalışmanın markaya fayda sağlayacağını inkar etmek mümkün değildir. Ve bunun yanında firma itibarini artırdığı göz ardı edilemez. Ancak, bu konuda franchise dikkatli olması gerekir. Eğer sosyal sorumluluk dürtüsü, uzun vadeli bir yatırım planına dayanmazsa, sorumlu politikaların kayda değer bir süre içerisinde önceliklendirilmesi durumunda, iyilik için para kazanma girişimlerinin asılsız girişimleri olarak algılanabilirler. Müşteriler aptal değildir ve özellikle onların duyguları ile oynanmış olduklarını düşündüklerinde pazarlama hilelerini hızlıca söylerler, özellikle de bu hileci özgecil sebeplerden ziyade kişisel kazanç için bir yardım veya sosyal programla bağlantı kurmayı içeriyorsa söz konusudur.

Topluluk Duygusunu Geliştirmeye Yardımcı Olur

Tüm işletmeler, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, bir topluluğun parçası olurlar. Daha yüksek, Amazon gibi şirketler tüm şehirlerin ekonomisine (Seattle) hakim olmaya çalışmaktadırlar. Diğer taraftan, yerel işletmeler toplumda ayrılmaz bir rol oynar ve genellikle sosyal faaliyetlere odaklanırlar (örneğin köy postanesi veya kamu evi). İşletmeler, gelenekler için bu topluluğa bağımlıdır ve toplumu iyileştirmek veya sağlığını iyileştirmek için yapabilecekleri her şeyin geri dönüp bunlardan yararlanma olasılığı yüksektir.

Şirket Kültürü ve Kimliği Geliştirir

Son yıllarda, sağlıklı bir şirket veya kurum kültürü geliştirmeye artan bir vurgu yapılmaktadır. Bazı açılardan, bu nokta internet sitelerinin ve Google gibi küresel süper güçlerin ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Bu şirketler işyerinde devrim yapmış ve şirket kültürü kavramını güçlendirmiştir. Artık her işletme, değerlerini ve kimliklerini yansıtan benzersiz (ya da çok benzersiz) bir işyeri kültürü geliştirmek için çok çalışmaktadır.
Sosyal olarak sorumlu sebepleri takip etmek, bireysel bir şirket kültürü ve kimliği geliştirmenin bir yoludur. İhtiyacı olanları desteklemek için firmanın ne yaptığı ile kim olduğu belirlenir ve vurgulanır. Markanın değeri Değerlerinizi yaptığı iyi işlerle ifade edilir. Doğru şirket kültürüişyerini çalışmak için daha keyifli bir yer haline getirebilir ve en başarılı franchise, hayır işlerinin marka vizyonuyla aynı hizada olmasını sağlamak için ortak bir çaba gösterecektir.

Fark Yaratmayı Sağlar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Nedir?Son olarak, sosyal sorumluluk bir fark yaratma ve dünyayı değiştirme girişimi olarak algılanabilir. İşletmeler tarafından her şeyin toplum için tam olarak doğru olmadığı, bireylerin ve kuruluşların daha iyi hale getirme durumunda kendilerini geliştirmeleri ve değiştirmeleri gerektiğinin bir tanımıdır. Ürünlerin ahlaki bir şekilde tedarik etmekten ve personele doğru şekilde davranmaktan, hayırsever etkinlikler düzenlemek ve yerel topluluklara yardım etmek için sponsorluk girişimlerine sponsor olmaktan, işletmelerin çoğu müşterisi olan çevrelerinde bulunan insanlara yardım etme sorumluluğu vardır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğu (CSR) Önemi

Kurumsal sosyal sorumluluk, şirkete ve sektöre bağlı olarak birçok şekilde olabilen geniş bir kavramdır. İşletmeler kurumsal sosyal sorumluluk programları sayesinde, gönüllü çalışmalar ve hayırseverlik ile topluma faydalı olurken markalarını güçlendirebilirler. KSS toplum için ne kadar önemli olursa olsun, bir şirket için de aynı derecede değerlidir. KSS faaliyetleri, çalışanlar ve şirketler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasına, moralin yükselmesine ve hem çalışanların hem de işverenlerin çevrelerindeki dünyayla daha bağlantılı hissetmelerine yardımcı olabilir.
Bir şirketin sosyal açıdan sorumlu olabilmesi için önce kendisine ve hissedarlarına karşı hesap verebilir olması gerekir. Genellikle, KSS programlarını benimseyen şirketler, işlerini topluma geri verebilecekleri noktaya kadar büyütmüştür. Bu nedenle, KSS, öncelikle büyük şirketlerin stratejisidir. Ayrıca, bir şirket ne kadar görünür ve başarılı olursa, benzerleri, rekabeti ve sektörü için etik davranış standartları belirleme sorumluluğu o kadar artar.
Kurumsal sosyal sorumluluğun tamamen özgecil davranışı içermesi gerekmez. Sahip olmak için iyi franchise’lar sosyal olarak sorumlu politikalar izlenmesi gerekir. Çünkü hem şirkete hem de işletmeye yarar sağlarlar. Bu durum çoğu şirket için bu bir kazan-kazan durumudur. Bir şeyleri geri verebilir, yerel topluma değer verildiğini gösterebilir ve müşteri sadakatine ilham verebilir.

Kaynak: biryayin.com

Bir cevap yazın

deneme bonusu veren siteler | deneme bonusu veren siteler