İzlenim Yönetimi Nedir?

İzlenim Yönetimi Nedir?

İzlenim yönetimi veya diğer ismiyle gösteri yönetimi, insanların başkaları tarafından nasıl algılandıklarını kontrol etmeye çalıştıkları süreçtir. Bu bilinçli veya bilinçsizce izleme yapılabilirken, izlenenin olumsuz yönlerinden uzak dururken olumlu yönleri vurgulamayı içermektedir. Farkında olun ya da olmayın, izlenim yönetimi kişisel markalaşmada, iş başarısında…